Các khóa bồi dưỡng ngắn hạn

Khai giang 15.12.2008

Các khóa học: – Lớp đặc biệt Chuyên đề Nghe – Nói (Học phí: 99.000 VNĐ, Chủ nhật hàng tuần – Lớp luyện thi A, B, C – Lớp Anh văn căn bản Tổng khai giảng vào ngày 15.12.2008

Chứng chỉ Quản trị Du lịch Khách sạn- Nhà hàng

Lợi thế của chương trình này là học viên được đào tạo theo quan điểm ‘Đào tạo theo nhu cầu kinh tế xã hội’, nghĩa là học viên tốt nghiệp có khả năng làm việc ngay cho các khách sạn nhà hàng đang mọc lê hàng hoạt trên khắp đất nước Việt Nam và thế giới.

Thực tập kỹ năng ngành Du lịch Khách sạn – Nhà hàng

Chương trình này nhắm đến đối tượng học sinh vừa tốt nghiệp PTTH hoặc sinh viên tốt nghiệp đại học-cao đẳng, muốn theo đuổi nghề nghiệp trong ngành du lịch-khách sạn.

Chương trình huấn luyện nghiệp vụ ngắn hạn

Chương trình kéo dài từ 1 đến 4 tuần nhằm giúp cho học viên có cơ hội thực hành để nâng cao kỹ năng nghiệp vụ, bổ sung thêm vào kiến thức có được từ những chương trình đào tạo về Chế biến thực phẩm và Nấu ăn theo kiểu châu Âu đang được giảng dạy tại Việt Nam