Chương trình huấn luyện nghiệp vụ ngắn hạn

Chương trình kéo dài từ 1 đến 4 tuần nhằm giúp cho học viên có cơ hội thực hành để nâng cao kỹ năng nghiệp vụ, bổ sung thêm vào kiến thức có được từ những chương trình đào tạo về Chế biến thực phẩm và Nấu ăn theo kiểu châu Âu đang được giảng dạy tại Việt Nam