Chương trình bồi dưỡng tiếng Anh (EIP)

CHƯƠNG TRÌNH BỒI DƯỠNG TIẾNG ANH – ENGLISH IMPROVEMENT PROGRAM
(Chứng chỉ EIP Certificate do INTI cấp)

VCG Education sẽ thay mặt INTI tổ chức các lớp bồi dưỡng tiếng Anh bao gồm 03 cấp độ tùy theo trình độ của học viên:

Cấp độ 1: Pre-Intermediate

Cấp độ 2: Intermediate

Cấp độ 3: Upper-Intermediate

Thời gian: 60 tiết/15 tuần/3 tháng/cấp độ

Đặc điểm của chương trình

Toàn bộ nội dung do INTI thiết kế, được giảng dạy tại Việt Nam

Giảng viên do INTI cử sang hoặc giảng viên Việt Nam do INTI huấn luyện

Học viên được học thực hành 04 kỹ năng Nghe-Nói-Đọc-Viết và một số nội dung ngôn ngữ khác

Có nhiều hoạt động trực giác sinh động như luyện nghe trong phòng LAB, xem phim, bài hát tiếng Anh, đóng kịch, thuyết trình…

Phương pháp giảng dạy hiện đại

Có tổ chức đánh giá quá trình học tập và thi cuối khóa (Final Examination)

Được cấp chứng chỉ EIP Certificate để bổ túc vào hồ sơ dự tuyển